CCUS

Captarea, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS) este o tehnologie-cheie inovatoare pentru atingerea neutralității climatice a producției de ciment și var, care are de gestionat emisii de proces inevitabile. Acestea se datorează materiei prime – calcarul, nu arderii combustibililor, și reprezintă aproximativ 60% din emisiile de CO2 ale unei fabrici de ciment și de 75% în cazul varului. Noua tehnologie asigură captarea carbonului din activitatea de producție, transportul și stocarea lui în deplină siguranță în subteran sau reintroducerea lui în circuitul economic.

Dioxidul de carbon captat poate fi folosit și ca materie primă pentru fabricarea unor produse cu durată de viață scurtă și lungă prin ceea ce se numește captarea și utilizarea carbonului (CCUS). De exemplu, producerea de combustibili sintetici pentru transport sau a produselor chimice poate fi realizată utilizându-se dioxidul de carbon captat în fabricile de ciment.

 

Captarea și stocarea carbonului (CSC) în structuri geologice este fundamentală pentru decarbonizarea industriei cimentului din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Prin urmare, sunt de o importanță critică sporirea accesului la punctele de stocare a CO2, dezvoltarea infrastructurii de transport al CO2 și continuarea sprijinirii investițiilor în derulare în acest sector. În plus, procesul de captare și utilizare a carbonului trebuie să fie pe deplin recunoscut printr-un cadru de reglementare corespunzător.

Sursa: https://cembureau.eu/about-our-industry/innovation/map-of-innovation-projects/

Tehnologia CCUS este utilizată în întreaga lume în moduri diferite și reduce deja emisiile de gaze cu efect de seră.

 

Europa se clasează în fruntea plutonului internațional în privința dezvoltării de tehnologii CCS. Procesele în sine (captare, transport și stocare) nu sunt noi. Captarea și stocarea CO2 au fost demonstrate la Sleipner, Norvegia încă din 1996. De asemenea, în SUA și Canada există mii de kilometri de conducte de CO2. Europa a lansat o serie de proiecte noi, primele urmând să devină operaționale din 2024 și urmează și altele. Se estimează că în jur de 15 proiecte europene de captare și stocare a CO2 din sectorul cimentului vor fi operaționale până în 2030.

 

Crearea unei piețe unice pentru CO2 necesită infrastructură de transport pentru gestionarea la nivel industrial a carbonului. Aceasta înseamnă dezvoltarea unei infrastructuri nediscriminatorii, cu acces deschis, transparent, multimodal, transfrontalier de transport și stocare a CO2. Având în vedere dimensiunea potențială a unei astfel de activități de piață și de analiză, probabil va fi necesară elaborarea unui pachet de reglementare dedicat pentru optimizarea dezvoltării acesteia.

 

Pentru a stabili o piață unică europeană pentru managementul industrial al carbonului, ca element cheie pentru o economie neutră din punct de vedere climatic în 2050, este necesară o abordare pan-europeană. Aceasta presupune definirea de politici mai ambițioase și bine coordonate la nivel național, precum și planificarea strategică a infrastructurii la nivelul UE, susținută de o cooperare strânsă între UE și autoritatile naționale, dar și o mai largă implicare din partea companiilor, a societății civile și a comunitățiilor de cercetare.

Sursa: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities-z/carbon-capture-utilisation-and-storage_en

Cât de sigură este stocarea CO₂ în subteran?

Stocarea CO2 în formațiuni geologice, în rezervoare de petrol și gaze sau in acvifere saline este sigură. Raportul special din 2005 privind CCS al Grupului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice a concluzionat că rezervoarele geologice selectate și gestionate în mod corespunzător sunt „foarte probabil” să rețină peste 99% din CO2 captat mai mult de 100 de ani și „probabil” să rețină 99% din acesta pentru mai mult de 1.000 de ani. Selectarea sitului și evaluarea siguranței sunt asigurate prin Directiva CCS, care este cadrul legal pentru stocarea geologică în siguranță a dioxidului de carbon în țările UE și SEE.

Sursa: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-capture-use-and-storage/overview_en#how-safe-is-storing-co%E2%82%82-underground

Contact

Str. Barbu Văcărescu nr. 80, etaj 2, sector 2, București

Call Now Button