CONSTRUCȚII SUSTENABILE

Fără ciment, betonul nu poate exista. Datorită versatilității, rezistenței și durabilității sale, betonul este un material de construcții sigur, fiabil și durabil. Prin masa sa termică ridicată, fiind 100% reciclabil și având potențial de recarbonatare, betonul susține, pe întreaga durată a ciclului său de viață, reducerea emisiilor din sectorul construcțiilor, care este responsabil pentru 40% din consumul de energie și 36% din emisiilor de CO2 la nivelul UE. Sectorul construcțiilor este esențial într-o economie, respectiv pentru un mediu construit durabil și este de o importanță crucială ca politicile să permită menținerea acestei situații.

La finalul anului 2019, Comisia Europeană a publicat prioritățile legate de Pactul Ecologic European. Cele relevante pentru sectorul construcțiilor sunt orașele verzi, renovarea și reciclarea, clădirile performante și eficiente energetic și digitalizarea.

Orașe verzi

Orașele verzi implică, printre altele, un accent pus pe valoare și pe costul pe întregul ciclu de viață: această preocupare se concretizează prin introducerea unor sisteme de evaluare a durabilității, precum BREEAM sau LEED, precum și a unor punctaje de durabilitate a mediului naționale.

Clădiri performante și eficiente din punct de vedere energetic

Clădirile performante și eficiente din punct de vedere energetic presupun proiectare pentru un consum energetic redus și soluții care utilizează beton cu emisii reduse de carbon.

Reciclare și renovare

Reciclarea și renovarea trebuie să reprezinte o prioritate de top pentru sectorul construcțiilor. Sunt puse în practică diferite măsuri care reduc la minimum generarea de deșeuri, diminuează cererea de materii prime virgine și implică reutilizarea materialelor existente la fața locului, reducând costuri logistice și de transport suplimentare.

Digitalizare

Digitalizarea nu numai că permite o mai bună organizare pe șantiere, având drept rezultat diferite economii de costuri, ci și facilitează o inventariere a produselor și materialelor utilizate în vederea unei viitoare reorganizări.

Contact

Str. Barbu Văcărescu nr. 80, etaj 2, sector 2, București

Call Now Button