CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI

Potrivit Comisiei Europene, deșeurile din construcții și demolări reprezintă o treime din deșeurile generate în Uniunea Europeană anual, însumând în jur de 450-500 milioane de tone.

 

Activitățile de construcții și/sau desființări generează cantități mari de deșeuri cu un potențial impact asupra mediului și sănătății umane. Prin reciclare în industria cimentului/betonului, deșeurile din construcții și desființări (DCD) sau care sunt deja depozitate sunt transformate în resurse alternative- noi materiale de construcții.

Betonul poate fi reciclat 100%, după demolare, ca agregate alternative concasate utilizate la construirea infrastructurii de transport sau pentru obținerea unui nou beton sau chiar în producția de ciment. De asemenea, poate fi reutilizat în timp, prin renovarea și reutilizarea clădirilor existente sau a anumitor părți din acestea economisind astfel energia, timpul și banii cheltuiți pentru o construcție nouă.

 

În demersul său privind consumul responsabil al resurselor și tranziția către o economide circulară, industria cimentului este preocupată de dezvoltarea activității de gestionare corectă a deșeurilor din construcții și desființări la nivel național și se implică activ în dezvoltarea legislației în domeniu.

Confrom Planului de Acțiune pentru Strategia națională privind economia circulară (SNEC) se are în vedere creșterea și facilitarea recuperării materialelor de construcții prin crearea unui cadru juridic și a unei infrastructuri care să permită aplicarea modelului circular în sectorul construcțiilor.

Contact

Str. Barbu Văcărescu nr. 80, etaj 2, sector 2, București

Call Now Button