ECONOMIE CIRCULARĂ

În martie 2020, Comisia Europeană a publicat Planul de acțiune al Uniunii Europene privind economia circulară, parte a Pactului Ecologic European (Green Deal). Acesta vizează diminuarea consumului de resurse, reducând cantitățile de deșeuri și crescând caracterul circular al economiei UE.

 

Pentru a depăși provocările în tranziția către economia circulară, România a lansat Planul de Acțiune pentru Strategia națională privind economia circulară (SNEC) care propune și descrie acțiuni concrete pentru promovarea tranziției către economia circulară în România.

 

Industriile cimentului și betonului pot contribui semnificativ la realizarea obiectivelor economiei circulare. Ca reprezentanți ai industriei cimentului, sprijinim pe deplin orice inițiativă care vizează maximizarea utilizării resurselor, fie acestea primare sau secundare, cum ar fi deșeurile. Pentru a realiza acest obiectiv, este crucial ca cei care iau deciziile să recunoască și să valorifice pe deplin inovațiile și practicile existente în diverse industrii. Astfel, toate formele de reciclare ar trebui să fie promovate și evaluate atent pentru a se asigura obținerea celor mai bune rezultate din punct de vedere al mediului, social și economic. În unele cazuri, cea mai bună opțiune ar putea fi reutilizarea produselor, în timp ce în altele ar putea fi preferabilă o soluție alternativă de reciclare.

 

În contextul actual, economia circulară – aplicată și în domeniul materialelor de construcții – poate reprezenta o direcție concretă către construcții sustenabile. De acceea este necesară o abordare a conceptului de sustenabilitate pe întreaga durată a ciclului de viață a unei clădiri, de la utilizarea materialelor de construcții cu amprentă scăzută de carbon înca din faza de ridicare a construcției, până la exploatarea în condiții sustenabile a construcției finalizate. Trebuie astfel stimulată utilizarea betonului verde, care prin proprietățile sale, precum durabilitatea, performanța termică, potențialul de a fi reciclat 100%, este un material de construcție esențial în construcțiile sustenabile

Contact

Str. Barbu Văcărescu nr. 80, etaj 2, sector 2, București

Call Now Button