Schimbări climatice

Schimbările climatice reprezintă cea mai mare amenințare a erei noastre, iar de acțiunile care vor fi întreprinse în următorii ani depind sănătatea și bunăstarea generațiilor viitoare. 

România urmează directivele propuse de UE prin Pactul Ecologic European și prin pachetul legislativ „Fit for 55”, iar companiile locale își adaptează modele de afacere pentru a include proiecte de decarbonizare prin care să atingă obiectivul final: neutraliteatea climatică până în 2050.

Un efort comun pentru un viitor verde

Industria cimentului din România susține prin propriile demersuri obiectivele europene de reducere a emisiilor: 30% în procesul de producție până în 2030 și net zero până în 2050. Parcursul industriei către aceste ținte este unul complex, având în vedere specificul energo-intensiv al producției de ciment și al produselor minerale pentru industrie. Pentru a ne atinge obiectivele, industria noastră va avea nevoie de un cadru legislativ stabil și predictibil, care să susțină realizarea investițiilor necesare. 

Parcursul industriei cimentului din România către net zero

Eficiență a resurselor, prin utilizarea surselor alternative de materii prime și energie provenite din deșeuri, cu un impact pozitiv imediat asupra amprentei de carbon. În România, industria cimentului înlocuiește aproximativ 40% din energia obținută din combustibili fosili tradiționali (carbune/cocs) cu resurse alternative provenite din deșeuri de origine industrială și municipală, iar studiile arată că nu există nicio barieră tehnologică pentru a atinge un procent de 60% până în 2030 în condițiile în care în România colectarea separată și tratarea deșeurilor reziduale ar fi implementată pe scară largă.

 

Eficiență energetică, prin continuarea modernizării tehnologiilor din fabrici și prin recuperarea energiei termice reziduale generată în procesul de producție și transformarea în energie electrică sau utilizarea în alte procese industriale.

 

Eficiență a produselor, prin dezvoltarea de produse noi, inovatoare. Producătorii de ciment de pe piața locală au lansat produse verzi, a căror amprentă de carbon este redusă cu peste 30%, ceea ce contribuie la reducerea amprentei de dioxid de carbon a construcțiilor. 

 

Promovarea sustenabilității în construcții și a unei legislații care să stimuleze utilizarea materialelor reciclate, precum și prin reciclarea deșeurilor din construcții. Spre exemplu, betonul este un material 100% reciclabil, iar agregatele reciclate rezultate prin concasarea betonului demolat se pot utiliza la construirea infrastructurii de transport sau pentru obținerea unui nou beton. 

 

Captarea, utilizarea și/sau stocarea dioxidului de carbon, prin investiții viitoare în acestă tehnologie inovatoare, aflată încă în stadiu de dezvoltare și proiecte pilot la nivel internațional, care permite reducerea cu până la 90% a emisiilor de CO2. 

Contact

Str. Barbu Vacarescu nr. 80, etaj 2, sector 2, Bucuresti

Telefon: + 40 21 230 01 50

Fax: + 40 21 230 01 50

Email: office@cirom.ro

Website: www.cirom.ro

Call Now Button