Captarea, utilizarea și stocarea CO2 - esențiale pentru neutralitate climatică în industria cimentului și varului

Decarbonizarea este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă în prezent economia globală. Indiferent de domeniul în care activează sau poziționarea geografică, jucătorii globali sau locali au demarat proiecte concrete și au programat investiții cu scopul de a-și reduce amprenta de carbon.

Industria cimentului și-a asumat și este pregătită să accelereze parcursul către neutralitatea climatică astfel ca, până în 2030, emisiile de carbon să fie reduse cu 30%, iar până în 2050, să se atingă obiectivele asumate. Decarbonizarea vizează fiecare etapă din lanțul valoric (de la clincher, la ciment, la beton, la modul de a construi și de a demola). Aceasta implică utilizarea tehnologiilor cunoscute, dar și dezvoltarea unor noi tehnologii și produse inovatoare.

Creșterea eficienței energetice, dezvoltarea de produse cu amprentă scăzută de CO2, modernizarea și automatizarea proceselor de producție, co-procesarea deșeurilor industriale și municipale sortate, utilizarea energiei din surse regenerabile sunt măsuri deja implementate.

Captarea, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS) este o tehnologie-cheie inovatoare pentru atingerea neutralității climatice a producției de ciment și var, care are de gestionat emisii de proces inevitabile. Acestea se datorează materiei prime – calcarul, nu arderii combustibililor, și reprezintă aproximativ 60% din emisiile de CO2 ale unei fabrici de ciment și de 75% în cazul varului. Noua tehnologie asigură captarea carbonului din activitatea de producție, transportul și stocarea lui în deplină siguranță în subteran sau reintroducerea lui in circuitul economic. Investițiile într-un astfel de proiect integrat pot atinge costuri între 300-500 de milioane de euro pentru o fabrică standard, astfel încât este esențial să existe atât cadrul legal cât și mecanismele de finanțare, pentru dezvoltarea proiectelor CCUS în România. Investitiile pentru captarea carbonului conduc la decarbonizare doar dacă sunt asigurate simultan și posibilitatea de transport și stocare.

„Adoptarea tehnologiilor CCUS este o soluție primordială de decarbonizare atât pentru producătorii de ciment și var, cât și pentru alți producători industriali. Pentru a atinge obiectivele climatice, menținând totodată competitivitatea industriei, este necesar ca România să se alinieze cu bunele practici existente la nivel european și internațional, să dezvolte și să pună în aplicare prevederi legislative europene care vizează captarea, transportul, stocarea și utilizarea carbonului. CCUS reprezintă o parte indispensabilă pentru atingerea obiectivului net zero în economie. Fără aceste măsuri, industriile ale căror emisii de CO2 provin din materia primă nu vor ține pasul cu dezvoltările din celelalte țări europene. Pentru a atinge desideratul de neutralitate climatică este nevoie de un efort comun al tuturor factorilor care pot contribui la decarbonizarea industriei și societății românești în ansamblul ei”, a declarat Marinela Drăcea, Președinte CIROM.

Tehnologia CCUS este utilizată în întreaga lume în moduri diferite și reduce deja emisiile de gaze cu efect de seră. La nivel european, au fost lansate o serie de proiecte în domeniu, primele dintre acestea urmând să devină operaționale din 2024. Au fost deja finanțate din Fondul de Inovare patru proiecte CCUS pentru ciment și unul pentru var, cu o valoare totală de peste 800 milioane de euro, iar alte șase proiecte pre-selectate la apelul din iulie 2023 sunt în curs de semnare a contractelor de finanțare. Fondul pentru Inovare este gestionat direct de Comisia Europeană. Se estimează că mai bine de 15 proiecte de captare și stocare a CO2 din sectorul cimentului vor fi operaționale până în 2030.

Despre CIROM
CIROM este o organizație patronală care reprezintă cei mai mari producători de ciment și produse minerale din România. CIROM are 10 companii membre, care contribuie anual la bugetul de stat cu aproximativ 200 de milioane de euro și generează aproximativ 10.000 de locuri de muncă pe tot lanțul valoric.
Producția de ciment și a altor produse minerale pentru construcții are un profil capital intensiv, energo intensiv și un puternic caracter local. Principalele materiale utilizate în producția cimentului sunt de origine națională, unitățile de producție se află în apropierea carierelor de materii prime și angajează forță de muncă locală. Distribuirea și utilizarea produselor, producerea betonului și a altor materiale de construcții au loc tot pe plan local. Având în vedere specificul activității, industria are un rol important în consolidarea economiilor din comunitățile locale și în furnizarea unei surse stabile de locuri de muncă.Call Now Button