Industria cimentului: deșeurile care nu pot fi reciclate prin procesele de reciclare existente devin o resursă alternativă în producția de ciment și salvează mii de tone de combustibil fosil și resurse naturale

În România doar 14,6% dintre deșeurile generate de populație sunt reciclate și doar 5% ajung să fie valorificate ca resursă alternativă de energie, conform celor mai recente date (2020) furnizate de Eurostat.

Mare parte din deșeuri, peste 74%, sunt depozitate la groapa de gunoi, iar acest procent trebuie să scadă la numai 10% până în 2030, conform obiectivului propus de autorități în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Industria cimentului tratează deșeurile municipale care nu pot fi reciclate și poate contribui la atingerea obiectivelor de mediu ale României

Deșeurile care nu pot fi reciclate prin procesele de reciclare existente sunt valorificate în industria cimentului pentru a recupera energia și a recicla conținutul mineral, înlocuind astfel o parte din combustibilii fosili și din materiile prime naturale necesare fabricării cimentului. Această tehnologie poartă numele de co-procesare și este utilizată la scară largă în industria cimentului la nivel european/global, cu fabrici care au atins chiar și o substituire de peste 90% a combustibililor fosili cu deșeuri.

Recomandată de legislația europeană și națională ca o soluție complementară reciclării, co-procesarea permite tratarea deșeurilor într-un mediu controlat și este superioară metodelor alternative de gestionare a deșeurilor care nu pot fi reciclate, precum incinerarea sau depozitarea

„Depozitarea deșeurilor este atât un risc de mediu, cât și o pierdere de resurse  pentru România. Pentru a putea îndeplini obiectivele ambițioase propuse de Uniunea Europeană și asumate de autoritățile naționale, trebuie să creștem cantitatea de deșeuri reintrodusă în circuitul economic, transpunând în realitate principiile economiei circulare”, a declarat Marinela Drăcea, Președinte CIROM.

Cuptoarele de clincher (echipamentul principal pentru co-procesare), care există deja în fabricile de ciment, oferă toate condițiile controlate necesare tratării termice în siguranță a deșeurilor: temperaturi ridicate, control și automatizare a procesului, asigurarea calității, protejării mediului și a sănătății și securității, sisteme de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate certificate de organismele de resort.

Totodată, industria a realizat investiții de peste 150 de milioane de euro în achiziționarea de echipamente specializate pentru analizarea, manipularea, dozarea, alimentarea și pre-tratarea deșeurilor, precum și pentru monitorizarea emisiilor.

Numeroasele studii realizate la nivel internațional, dar și local, care urmăresc nivelul emisiilor generate prin co-procesare în fabricile de ciment arată că în cazul fabricilor moderne, așa cum sunt și fabricile din România, emisiile rezultate adițional procesului de producție al clincherului de ciment au un impact neglijabil asupra mediului.

În prezent, peste 350.000 tone/an de combustibili fosili sunt salvați și aproximativ 350.000 tone/an de CO2 nu mai sunt emise în atmosferă datorită co-procesării

Industria de ciment din România înlocuiește aproximativ 40% din energia obținută din combustibili fosili tradiționali (cărbune/cocs) cu resurse alternative provenite din deșeuri.  Astfel, nu se mai depozitează aproximativ 600.000 tone deșeuri/an, se salvează aproximativ 350.000 tone/an de combustibili fosili și se evită generarea a aproximativ 350.000 tone/an de CO2.

La aceste cantități de deșeuri cu conținut energetic tratate se adaugă sute de mii de tone/an de deșeuri (sau subproduse ale altor industrii) cu conținut mineral util (cenușă de termocentrală, zgură de furnal,

deșeuri din construcții și desființări și alte tipuri de deșeuri) care se reciclează și devin materii prime alternative în industria cimentului, deșeuri care altfel ar ajunge tot la depozitare.

Deși cantitatea de deșeuri municipale transformate în resurse a crescut în ultimii 10 ani, industria cimentului are posibilitatea tehnică de a co-procesa aproximativ 1,1 milioane de tone de deșeuri anual, din care aproximativ 865 de mii tone* doar deșeuri municipale.

Colectarea separată este esențială pentru a crește cantitatea de deșeuri reciclate precum și cele valorificate în fabricile de ciment și deviate, astfel, de la depozitare. Pentru a fi acceptate spre co-procesare, deșeurile trebuie să îndeplinească o serie de caracteristici tehnice, în funcție de specificul fiecărei fabrici de ciment. Respectarea acestor condiții asigură păstrarea calității cimentului, încadrarea în limitele stricte de emisii impuse și protejarea sănătății oamenilor, atât a celor care muncesc în fabricile de ciment, cât și a celor care trăiesc alături de fabricile de ciment”, a adăugat Marinela Drăcea, Președinte CIROM.

Notă

* Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, publicat in Monitorul Oficial al României pe 5 ianuarie 2018, pagina 65, respectiv 242

 

 Call Now Button