Captarea, transportul, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS) – tehnologii esențiale pentru neutralitatea climatică a României

Captarea, transportul, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS) – tehnologii esențiale pentru neutralitatea climatică a României

Punct de vedere
14.12.2023

Captarea, transportul, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS) – tehnologii esențiale pentru neutralitatea climatică a României
• Este nevoie de un efort comun al tuturor factorilor de decizie pentru progresul decarbonizării în industria românească a cimentului și varului
• Captarea, transportul, utilizarea și stocarea carbonului, tehnologii de maximă importanță pentru eforturile de decarbonizare, agreate la nivel mondial în cadrul COP28

Autor: Marinela Drăcea, Președinte CIROM

Uniunea Europeană și-a reconfirmat angajamentul de atingere a neutralității climatice până în 2050, în cadrul celei de-a 28-a Conferințe a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP28), care a avut loc la începutul lunii decembrie 2023. Un obiectiv major, asumat la nivel mondial în cadrul conferinței, vizează accelerarea tehnologiilor cu emisii zero și cu emisii scăzute. Printre acestea se numără tehnologiile de reducere și eliminare a carbonului, cum ar fi captarea, utilizarea și stocarea carbonului, în special în sectoarele în care acesta este greu de redus, așa cum este și industria cimentului și varului.

Aliniată la obiectivele UE, industria europeană a cimentului este pregătită să accelereze parcursul către neutralitatea climatică, astfel ca până în 2030 să reducă cu 30% emisiile de carbon, iar în 2050 să obțină net zero carbon pe întregul lanț valoric al cimentului și betonului. Este un angajament care contribuie la atingerea țintelor asumate de UE, la care participă activ și companiile din sectorul cimentului din România.

Aceste obiective înseamnă investiții importante, care pentru a putea fi angajate, presupun o colaborare strânsă cu toți factorii de decizie pentru a fixa un cadru legislativ stabil și predictibil, reforme în achizițiile publice, dar și implementarea unei legislații care să susțină economia circulară și dezvoltarea de noi tehnologii.

„Soluțiile pentru decarbonizarea industriei cimentului au fost identificate, iar tehnologii inovatoare se află deja în diferite stadii de implementare. Obiectivul industriei noastre este de a continua investițiile în reducerea amprentei de carbon și atingerea, ca obiectiv intermediar pe drumul spre neutralitatea climatică, a unei scăderi cu 30% a emisiilor până în 2030. Dar nimeni nu poate atinge obiectivele stabilite prin Pactul Verde European printr-un efort individual. Este nevoie de un efort comun al tuturor factorilor care pot contribui la decarbonizarea societății românești în ansamblul ei”, a declarat Marinela Drăcea, Președinte CIROM.

Captarea, transportul, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS) este o tehnologie cheie pentru decarbonizarea producției de ciment și var, deoarece aproximativ 60% din emisiile de CO2 ale unei fabrici de ciment și de 75% în cazul varului provin din materia primă, nu din arderea combustibililor. Emisiile acestor industrii nu pot fi eliminate total, oricât de mult au avansat tehnologiile actuale, de aceea captarea carbonului este esențială pentru atingerea neutralității climatice.

Investițiile în astfel de proiecte ating costuri între 300-500 de milioane de euro pentru un proiect, astfel încât este esențial să existe cadrul legal, mecanisme de finanțare, precum și infrastructura de transport și stocare necesară care trebuie dezvoltată la nivel național.

Implementarea proiectelor de CCUS este obligatorie pentru ca România să-și mențină în țară producția de ciment, var, chimie etc. și să-și atingă obiectivul „România neutră”, așa cum este acesta definit în cadrul „Strategiei pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră — România Neutră în 2050”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2023. Printre acțiunile-cheie necesare pentru atingerea acestui obiectiv se numără elaborarea Strategiei naționale pe CCUS și a unui cadru legislativ și de reglementare adecvat pentru asigurarea unui acces echitabil la infrastructura de transport și stocare pentru operatorii industriali. De asemenea, este esențială susținerea co-finanțarii prin fonduri europene (Fondul de Inovare) și naționale (Fondul de Modernizare). Se impune cu prioritate deschiderea unui apel de proiecte din Fondul de Modernizare pentru susținerea investițiilor în captarea, transportul, utilizarea și stocarea carbonului.

Suntem conștienți că implementarea proiectelor CCUS în România necesită o creștere accelerată a înțelegerii acestui tip de tehnologii, de către toți factorii implicați. În acest sens este necesar un efort de creștere a capacității tehnice și instituționale, așa cum se întâmplă în procesul de implementare a oricărei tehnologii inovatoare. Considerăm esențială inițierea unor programe naționale dedicate tehnologiilor CCUS, dar și implicarea în programe internaționale, pentru asigurarea unui transfer de cunoștințe rapid, eficient și simultan pentru toți factorii relevanți.

O serie de proiecte în domeniu au fost lansate în Europa, primele dintre acestea urmând să devină operaționale din 2024. Patru proiecte CCUS pentru ciment și unul pentru var au fost deja finanțate din Fondul de Inovare cu o valoare totală de peste 800 milioane de euro, iar alte șase proiecte pre-selectate la apelul din iulie 2023 sunt în curs de semnare a contractelor de finanțare. Se estimează că mai bine de 15 proiecte de captare și stocare a CO2 din sectorul cimentului vor fi operaționale până în 2030.

*Instalațiile CCUS captează în prezent peste 45 Mt CO2 anual, la nivel global, prin aproximativ 40 de unități de captare comerciale.
* https://www.iea.org/energy-system/carbon-capture-utilisation-and-storage

Despre CIROM
CIROM este organizația patronală care reprezintă cei mai mari producători de ciment și produse minerale din România. CIROM are 10 companii membre, care contribuie anual la bugetul de stat cu aproximativ 200 de milioane de euro și generează aproximativ 10.000 de locuri de muncă pe tot lanțul valoric.
Producția de ciment și a altor produse minerale pentru construcții are un profil capital intensiv, energo intensiv și un puternic caracter local. Principalele materiale utilizate în producția cimentului sunt de origine națională, unitățile de producție se află în apropierea carierelor de materii prime și angajează forță de muncă locală. Distribuirea și utilizarea produselor, producerea betonului și a altor materiale de construcții au loc tot pe plan local. Având în vedere specificul activității, industria are un rol important în consolidarea economiilor din comunitățile locale și în furnizarea unei surse stabile de locuri de muncă.Call Now Button