În contextul actual, economia circulară – aplicată și în domeniul materialelor de construcții – poate reprezenta o direcție concretă către construcții sustenabile.

Este necesară o abordare a conceptului de sustenabilitate pe întreaga durată a ciclului de viață a unei clădiri, de la utilizarea materialelor de construcții care să genereze amprentă scăzută de carbon în faza de ridicare a construcției, până la exploatarea în condiții sustenabile a construcției finalizate. Trebuie astfel stimulată utilizarea betonului verde, care prin proprietățile sale, precum durabilitatea, performanța termică, potențialul de a fi reciclat în procent de 100%, este un material de construcție esențial în construcțiile sustenabile. Iar autoritățile pot juca un rol important în acestă tranziție”, a declarat Marinela Drăcea, Președintele CIROM.

Industria cimentului vine cu soluții practice care permit scăderea amprentei de dioxid de carbon în construcții

Responsabilitatea principală a industriei este să producă ciment și beton care să contribuie eficient la aspectul sustenabil al construcțiilor, permițând reducerea emisiilor de carbon, atât în faza inițială de producție, cât și pe durata de viață a unei structuri construite, fără ca aceasta să își piardă proprietățile esențiale de siguranță în exploatare, durabilitate sau rezistență necesare pentru utilizarea sa.

Pentru a îndeplini acest obiectiv, sunt necesare acțiuni de-a lungul lanțului de producție ciment-beton, care să vizeze emisiile de carbon încorporate și operaționale, precum și acțiuni ulterioare, care să determine reducerea amprentei de carbon, atât pe parcursul duratei de exploatare a structurilor, cât și a celor potențial generate după scoaterea din uz a elementului construit.

Producătorii de betoane oferă o serie de clase de betoane cu amprentă redusă de dioxid de carbon, în comparație cu betoanele obișnuite, în principal prin folosirea unor cimenturi cu adaosuri.

Tot mai multe noi tipuri de ciment au fost dezvoltate recent de către companiile producătoare, cu o componentă chimică diferită de cea a cimentului de tip I. Aceste noi produse asigură o reducere a emisiilor de dioxid de carbon de 20-30%. Deși aplicabilitatea acestor tipuri de ciment nu este una generală încă, o adoptare timpurie în sectorul construcțiilor va avea consecințe pozitive pe termen lung în privința decarbonizării industriei și mediului construit.

Utilizarea cimenturilor este în mod clar reglementată de standarde și norme în vigoare, tocmai pentru a se asigura durabilitatea construcțiilor în timp. Este necesară alinierea legislației naționale cu cea europeană, concretizându-se astfel și cadrul legal necesar implementării în mod uzual, pe scară extinsă, a cimenturilor cu amprentă scăzută de CO2.

Betonul reprezintă o soluție durabilă, flexibilă, accesibilă și eficientă economic

O abordare circulară, însă, presupune schimbarea modului în care sunt proiectate construcțiile, pentru a prelungi durata de viață a unei clădiri, a preîntâmpina demolările premature sau o utilizare ineficientă a spațiului.

Utilizarea judicioasă a cimenturilor cu amprentă redusă de CO2, ar permite realizarea unor construcții durabile, cu o durată de viață crescută – în funcție de destinația elementelor construite – ceea ce ar reduce și costurile legate de demolare/reutilizare.

Reabilitările și lucrările de infrastructură planificate prin PNRR au potențialul să producă o regândire a modului în care se construiește în România, de la economic, la sustenabil, chiar dacă acest lucru poate impacta ușor valoarea totală a construcțiilor  – prin utilizarea materialelor cu amprentă redusă de carbon.

Deși pe piața imobiliară există proiecte, în special în segmentul clădirilor de birouri, care au obținut  certificări de clădiri verzi, în conformitate cu prescripțiile standardelor din domeniu precum BREEAM, LEED sau DGNB, acestea reprezintă doar o mică parte din fondul construit. Eforturile trebuie să  continue, dar în paralel, prin achiziții publice, autoritățile trebuie să stimuleze utilizarea produselor cu conținut scăzut de carbon”, a adăugat Marinela Drăcea, Președinte CIROM.

Autoritățile, prin proiectele de reabilitare, construcții și infrastructură au capacitatea de a implementa în practică noile standarde, susținând astfel industria materialelor de construcții și adoptarea noilor tehnologii, aliniate conceptului de sustenabilitate și principiilor economiei circulare, tendințe care definesc cu certitudine viitorul și în domeniul construcțiilor.

Despre CIROM

CIROM este o organizație patronală care reprezintă cei mai mari producători de ciment și produse minerale din România. CIROM are 11 companii membre, care contribuie anual la bugetul de stat cu aproximativ 200 de milioane de euro și generează aproximativ 10.000 de locuri de muncă pe tot lanțul valoric.

Producția de ciment și a altor produse minerale pentru construcții are un profil capital intensiv, energo intensiv și un puternic caracter local. Principalele materiale utilizate în producția cimentului sunt de origine națională, unitățile de producție se află în apropierea carierelor de materii prime și angajează forță de muncă locală. Distribuirea și utilizarea produselor, producerea betonului și a altor materiale de construcții au loc tot pe plan local. Având în vedere specificul activității, industria are un rol important în consolidarea economiilor locale și în furnizarea unei surse stabile de locuri de muncă.

Notă:

BREEAM = Building Research Establishment Environmental Assesment Method (UK)

LEED = Leadership in Environmental & Energy Design (US)

DGNB = Sistemul Consiliului German pentru Construcții Sustenabile.

 Call Now Button