Cine este CIROM?

CIROM este o organizație patronală, constituită în anul 1991, care reprezintă cei mai mari producători de ciment și produse minerale din România, furnizorii a peste 90% din cimentul utilizat în construcțiile din România.

 

CIROM are 10 companii membre, care contribuie anual la bugetul de stat cu aproximativ 200 de milioane de euro și generează aproximativ 10.000 de locuri de muncă pe tot lanțul valoric. Piața cimentului a înregistrat în 2022 o valoare de 785 de milioane de euro, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

 

Producția de ciment și altor produse minerale pentru construcții are un profil capital intensiv, energo intensiv și un puternic caracter local. Principalele materialele utilizate în producția cimentului sunt de origine națională, unitățile de producție se află în apropierea carierelor de materii prime și angajează forță de muncă locală, distribuirea și utilizarea produselor, producerea betonului și a altor materiale de construcții are loc pe plan local. Având în vedere specificul activității, industria are un rol important în consolidarea economiilor locale și în furnizarea unei surse stabile de locuri de muncă.

Rolul și misiunea CIROM

Rolul nostru este de a asigura dezvoltarea industriei cimentului și altor produse minerale pentru construcții în România și a facilita tranziția către neutralitatea climatică a mediului construit și a societății românești în ansamblul ei, prin dialog cu autoritățile publice, asociațiile profesionale, sindicatele și părțile interesate atât din România cât și cele la nivel european.

Construim fundația pentru o economie circulară

Betonul produs din ciment este coloana vertebrală a vieții moderne și va continua să joace un rol important de-a lungul multor generații viitoare. Cel mai utilizat material creat de om, betonul este un material durabil, cu o rezistență de peste 100 de ani, iar versatilitatea sa oferă posibilități nelimitate de construire. În plus, el poate fi reciclat în totalitate și prin recarbonatare poate stoca cantități importante de carbon.

 

Industria noastră susține obiectivul Uniunii Europene propus prin Pactul verde european de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Astfel, companiile din cadrul CIROM își accelerează parcursul către net zero, promovând totodată rolul betonului în reducerea schimbărilor climatice și construcția economiei circulare pentru generațiile viitoare.

 

Până în 2022, industria a investit sute de milioane de euro în modernizarea fabricilor, în instalații de filtrare și reducere a emisiilor, în instalații de pre-tratare și co-procesare a deșeurilor și în dezvoltarea de tehnologii și produse cu amprentă scăzută de carbon.

Doar în co-procesare, tehnologie complementară reciclarii, care permite valorificarea simultană atât materială (reciclare) cât și energetică a deșeurilor care nu pot fi reciclate, au fost investiți peste 200 de milioane de euro. Prin procesul de co-procesare, industria de ciment din România înlocuiește în prezent peste 40% din energia obținută din combustibili fosili tradiționali (cărbune/cocs) cu resurse alternative provenite din deșeuri de origine industrială și municipală și deviază anual de la groapă aproximativ 600.000 de tone de deșeuri municipale, adică peste 10% din deșeurile municipale generate de cetățenii României.

Aceste procente ar putea crește dacă în România deșeurile ar fi colectate separat, aducând astfel multiple beneficii pentru mediu.

 

Companiile membre CIROM se aliniază obiectivelor asumate la nivel internațional de grupurile multinaționale din care fac parte în drumul spre neutralitatea climatică. 

Structura CIROM

Echipa CIROM este formată din Marinela Drăcea, Președinte și Nicoleta Bărăgan, Manager Dezvoltare Durabilă.

 

Sub coordonarea acestei echipe și cu supervizarea Consiliului de Conducere, activitatea CIROM se desfășoară prin intermediul grupurilor tehnice de lucru, din care fac parte reprezentanți ai membrilor cu expertiză în diversele domenii abordate (protecție mediu, schimbări climatice, valorificare deșeuri, energie și eficiență energetică etc).

CIROM este membru activ al CEMBUREAU (Asociația producătorilor de ciment din Europa), Federației patronale din industria materialelor de construcții (PATROMAT) și Confederației patronale din industria României (CONPIROM).

CIROM vă invită să urmăriți filmul
„Idei de luat la drum”

CIROM vă invită să vă alăturați dezbaterii pe Construcții Durabile, accesând link-ul: www.theconcreteinitiative.eu

Contact

Str. Barbu Văcărescu nr. 80, etaj 2, sector 2, București

Call Now Button